http://www.prometron.cz/

     
 

Voděodolný kapesní konduktometr / měřič zasolení CC-105

 

Větší obrázek 

CC-105 měří vodivost, zasolení v g/l NaCl a teplotu
• Je přizpůsoben pro práci v terénu
• Je voděodolný, plave na povrchu vody
• Má kapesní velikost a přesnost laboratorních přístrojů 
• Pět rozsahů se přepíná automaticky
• Široký měřící rozsah v tekutinách s vodivostí do 100 mS/cm a zasolení do 60 g/l přepočteno na NaCl
• Převádí vodivost na zasolení na základě reálných charakteristik namísto použití konstantního koeficientu
• Vztažná teplota je 25oC (pro měření medu může být 20°C)
• Součinitel teplotní vodivosti α=2%/°C
• Ocelové elektrody umožňují měření jak v tekutinách s přísadami tak i v olejích
• Kalibrace vodivostního čidla na základě stale konstanty K nebo standardního roztoku
• Automatické vypínání prodlužuje životnost baterii
• Záruka 24 měsíců
 

 Vstup do poptávky