http://www.prometron.cz/

     
 
Voděodolný salinity/konduktometr CC-401, pH/salinity/konduktometr CPC-401

 

Slouží k vyjímečně přesnému měření vodivosti, zasolení a teploty
CPC-401 taktéž měří pH a redox potenciál. Vstupu pH a vodivosti jsou izolovány, čidlo vodivosti neovlivňuje měření pH. Proto lze měřit pH i vodivost současně.
Má podsvětlený displej s možností regulace jasu
Plný rozsah měření vodivosti umožňuje měření ultračistých vod i solanek (6 piodrozsahů přepínaných automaticky)
Kalibrace přes vkládání stálé K v širokém rozsahu 0.01 ÷ 19.999 cm-1 nebo ve standardním roztoku
Paměť stálé K třech čidel obsluhujících celý rozsah měření nebo charakteristik 3 pH elektrod
Široký rozsah součinitele kompenzace teploty a ( 0÷ 10% / °C)
Přepočet zasolení podle reálné charkeristiky na NaCl nebo KCl zvyšuje přesnost výsledků
Možnost přepočtu na celkové množství rozpuštěných solí (TDS) s koeficientem 0.2 – 1
Možnost změny vztažné teploty

Charakteristika pH funkce v CPC modelech:
Kalibrace 1÷5 bodová
Automatické rozpoznání velikosti pH pufrů, jejichž velikost může změnit uživatel
Automatické zohlednění velikosti opravy vlivu teploty na velikost pH pro standardy shodnými s NIS
Přístroj uchovává 3 charakeristiky pH elektrod
Automaticky kontroluje stav membrány elektrody
Automatická a manuální teplotní kompenzace
Možnost měření elektrické admitance sazenic stromů (stanovení životnosti zasenic)
Oba modely mají funkci hodin s kalendářem
Paměť na 950 výsledků měření sebraných jednotlivě nebo v sérii s časem a datem
Dva způsoby napájení, akumulátor a 6V adaptér přístroj předurčují k práci v terénu nebo laboratoři
Nabíjení akumulátoru uvnitř přístroje
Možnost propojení s PC přes sériové rozhraní RS-232, nebo se standardní tiskárnou pomocí adaptéru
Přístroj splňuje požadavky GLP
Označení CE
Záruka 24 měsíců 

 
Prohlášení o shodě (CC-401)/ Declaration of Conformity (CC-401)
Prohlášení o shodě (CPC-401)/ Declaration of Conformity (CPC-401)

   - Manuál CPC-401 (pdf)   - English version

 Vstup do poptávky