http://www.prometron.cz/

     
 
Oxymetr CO-505, pH/oxymetr CPO-505, konduktometr/salinity/oxymetr CCO-505

 

Laboratorní přístroje s napájecím adaptérem 12V
Má výjimečně velký podsvětlený displej s možností regulace jasu
Slouží k měření rozpuštěného kyslíku ve vodě ,odpadních vodách v % nasycení nebo v mg/l, teploty a atmosférického tlaku
Spolupracuje s galvanickým kyslíkovým čidlem
Kalibrace oxyčidla 1 nebo 2 bodová
Měření atmosférického tlaku s automatickým přepočtem jeho vlivu na množství rozpuštěného kyslíku v kapalině
Modely CCO měří zasolení a přepočítavají jeho vliv na množství rozpuštěného kyslíku, což ulehčuje a značně zkracuje měření
Modely CCO taktéž měří vodivost a zasolení se stejnými vlastnostmi jako konduktometr CC-505
Charakteristika pH funkce v CPO modelech:
Kalibrace 1¸5 bodová
Automatické rozpoznání velikosti pH pufrů, jejichž velikost může změnit uživatel
Automatické zohlednění velikosti opravy vlivu teploty na velikost pH pro standardy shodnými s NIS
Přístroj uchovává 3 charakeristiky pH elektrod
Automatická nebo ruční kompenzace teploty
Funkce hodin s kalendářem
Paměť na 950 výsledků měření sebraných jednotlivě nebo v sérii s časem a datem
Paměť na charakteristiky elektrod a naměřené výsledky uložené v paměti nezávislá na napájení
Je vybaven konektorem USB
Přístroj splňuje požadavky GLP
24 měíců záruka na přístroj

  - English version

 Vstup do poptávky