http://www.prometron.cz/

     
 
Oxymetr CO-502, pH/oxymetr CPO-502
konduktometr/salinity/oxymetr CCO-502

 

• Přístroje v laboratorním provedení - s 12V napájecím adaptére
• Modely 502 mají zabudovanou termální tiskárnu (60 mm)
• Slouží k měření rozpuštěného kyslíku ve vodě a odpadních vodách v % nasycení nebo v mg/l, teploty nebo atmosférického tlaku
• Měření atmosférického tlaku s automatickým přepočtem jeho vlivu na množství rozpuštěného kyslíku v kapalině
• Modely CPO taktéž měří pH se stejnými vlastnostmi jako model CP-502
• Modely CCO taktéž měří vodivost a zasolení se stejnými vlastnostmi jako konduktometr CC-502
• Modely CCO měří zasolení a přepočítavají jeho vliv na množství rozpuštěného kyslíku, což ulehčuje a zkracuje měření
• Kalibrace oxyčidla 1 nebo 2 bodová
• Automatická nebo ruční kompenzace teploty
• Paměť na 950 výsledků měření sebraných jednotlivě nebo v sérii s časem a datem
• Možnost přenosu naměřených dat do PC nebo jejich tisk na zabudované tiskárně nebo na tiskárně připojené k PC
• Výstup RS-232 a Centronics
• Označení CE
• 24 měsíční záruka
 
Prohlášení o shodě CO-502 / Declaration of Conformity CO-502
Prohlášení o shodě CPO-502 / Declaration of Conformity CPO-502
Prohlášení o shodě CCO-502 / Declaration of Conformity CCO-502

   - Manuál anglický    - English version

 Vstup do poptávky