http://www.prometron.cz/

     
 

Kapesní voděodolný multifunkční přístroj CX-105

 

Větší obrázek 

CX-105 je multifunkční přístroj, který nám umožňuje měřit širokou škálu veličin na základě námi zvolené měřící hlavice.
Kompletní set hlavic nám umožňuje měřit následující hodnoty: pH, mV, redox potenciál (ORP), vodivost, zasolení, rozpuštěný
kyslík ve vodě v mg/l nebo %, vzdušnou vlhkost s možností určení rosného bodu, teplotu povrchu materiálu, teplotu kapalin
nebo vzduchu
Přístroj spolupracuje s těmito hlavicemi:
 GP-105 - pro měření pH a teploty ve vodách s malým podílem pevných látek
 GP-105s - pro měření pH a teploty ve vodách s velkým podílem pevných látek nebo viskózních kapalin
 GR-105k - pro měření redox potenciálu a teploty, elektroda s kabelem
 GC-105 - pro měření vodivosti, zasolení a teploty
 GO-105 - pro měření rozpuštěného kyslíku ve vodě v % nebo mg/l a teploty
 GT - 105 - pro měření teploty bez kabelu. Parametry jsou stejné jako pro PT-105
 GT -105k - pro měření teploty s kabelem. Parametry jsou stejné jako pro PT-105
 GH -105 - pro měření vzdušné vlhkosti a rosného bodu, čidlo bez kabelu
 GH -105k - pro měření vzdušné vlhkosti a rosného bodu, čidlo s kabelu
 GH -105p - pro měření vzdušné vlhkosti a rosného bodu, čidlo bez kabelu ale s konektorem pro připojení čidla 
povrchové teploty

• Uživatel si může libovolně zvolit hlavici (-e), kterou(-é) potřebuje. Při výměně hlavic není nutná kalibrace. Kalibrační data jsou uložena v hlavici
• Je přizpůsoben pro práci v terénu
• Má kapesní velikost a přesnost laboratorních přístrojů 
• Kalibrace pH 1÷3 bodová 
• Automatické rozpoznání standardních roztoků (4.00, 7.00 a 9.00 pH), volitelně (4.00, 7.00 a 10.00 pH)
• Má automatickou teplotní kompenzaci
• Při měření vodivosti má pět podrozsahů, které se přepínají automaticky
• Má široký měřící rozsah v tekutinách s vodivostí do 100 mS/cm umožňuje měřit čisté vody, špinavé vody i vodu mořskou
• Měření zasolení je do 60 g/l přepočteno na NaCl
• Kalibrace vodivostního čidla na základě stale konstanty K nebo standardního roztoku
• Měří velikost rozpuštěného kyslíku v % nebo mg/, při měření rozpuštěného kyslíku v mg/l lze vkládat korekci na zasolení
• Při měření rozpuštěného kyslíku je 1-bodová kalibrace na 100% nasycení (na vzduchu)
• Zvláštní hlavice pro měření teploty umožňují měřit do:
 150 °C s 3 cm hlavicí bez kabelu
 200 °C s 12 cm hlavicí bez kabelu
 400 °C s každou hlavicí s kabelem
• Přesnost měření teploty je závislá na typu použité hlavice
• Je voděodolný, plave na povrchu vody
• Napájení je bateriemi 3 x LR44
• Přístroj dlouho pracuje na jedny baterie
• Automatické vypínání prodlužuje životnost baterii
• Záruka 24 měsíců

 Vstup do poptávky