http://www.prometron.cz/

     
 

MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ CX-701

 

   

CX-701 je vícefunkční přístroj pro měření pH, obsahu iontů, redox potenciálu, vodivosti, zasolení, kyslíku rozpuštěného ve vodě, atmosférického tlaku a teploty
Po dokoupení kufříku s nabíječkou bateriemi jim lze měřit stejně dobře jak v terénu tak i laboratoři
 
Základní vlastnosti jsou:
Možnost současného sledování měřených výsledků všech funkcí
Možnost současného měření pH, vodivosti nebo zasolení, rozpuštěného kyslíku, atmosférického tlaku a teploty
Má dotykový displej
Hlasové zprávy usnadňují obsluhu
Velký grafický, barevný podsvětlený displej umožňující pozorovat výsledky v textové nebo grafické podobě
Výjimečně vysoká přesnost všech funkcí
1¸5 bodová poloautomatická kalibrace pH elektrod
3 bodová kalibrace iontoselektivních elektrod (ISE)
V ionometru molekulární hmotnost měřeného iontu umožňuje stanovení výsledků v mol/l, mg/l, pX bez nutnosti manuálního přepočtu
Měření vodivosti neovlivňuje současné měření pH nebo pX
Přesné stanovení vodivosti vod redestilovaných i velmi zasolených roztoků (6 podrozsahů přepínaných automaticky)
Přepočet zasolení podle reálné charakeristiky na NaCl nebo KCl zvyšuje přesnost výsledků
Možnost přepočtu na celkové množství rozpuštěných solí (TDS)
Možnost změny jednotky s automatickým přepočtem
Využití měření vodivosti a atmosférického tlaku s automatickým přepočtem jeho vlivu na množství rozpuštěného kyslíku v kapalině
Má fukci poloautomatické potenciometrické, konduktometrické a kalorimetrické titrace (vložením velikosti titrantu)
Umí posílat výsledky měření přes USB do PC
Výsledky měření mohou být uloženy na SD kartu
Měření pH a vodivosti je izolováno od dalších měření
Možnost naprogramování vlastních nastavení
Použití selektivního teplotního čidla CT2S-121 s selektivním rezistorem Pt-1000 zmenšuje celkovou chybu měření teploty (v rozsahu 0÷100 °C na maximálně 0,3 °C)
Přístroj splňuje požadavky GLP
Záruka 24 měsíců

   - Tisková verze s tabulkou rozsahů měření     - Manuál (anglicky)   - English version

 Vstup do poptávky