http://www.prometron.cz/

     
 

Voděodolný tloušťkoměr MG-401

 

• Byl vyvinut pro precizní měření nemagnetického nátěru na magnetickém podkladu
• MG-401 je užíván pro měření lakových vrstev, izolačních nátěrů nebo pro určení tloušťky plastické fólie ležící na oceli
• Výsledek měření je zobrazený v μm nebo tisícinách palců (1/1000 palec)
• Vysokou přesnost měření zajišťuje velmi precizní 16 bodová tovární kalibrace
• Pro neobvyklé tloušťky izolační vrstvy je možné 3 bodové kalibrování uživatelem na volně vybrané tloušťce
• Možnost uchování 3 charakteristik pro uživatelské kalibrování v paměti přístroje
• Poplachová funkce, která umožní po uložení maximálních a minimálních hodnot signalizaci jejich překročení na displeji
• Vestavěné hodiny s datem
• Vnitřní paměť na 950 měření s časem a datem
• Funkce nalezení maximální, minimální a průměrné hodnoty výsledků měření, uložených v paměti přístroje
• Uchování charakteristik, kalibračních dat a naměřených výsledků je v energeticky nezávislé paměti
• Možnost propojení s PC přes sériové rozhraní nebo připojení standardní tiskárny 
• Napájení akumulátorem nebo adaptérem
• Nabíjení akumulátoru v přístroji
• Možnost propojení s PC přes RS-232 nebo s adaptérem na USB
• Záruka 24 měsíců
Prohlášení o shodě (MG-401)/ Declaration of Conformity (MG-401)

  - Český manuál MG-401 (pdf)   - English version

 Vstup do poptávky