http://www.prometron.cz/

     
 

Voděodolný přesný thermometr PT-401

 

• PT-401 je přesný a stabilní přístroj s mnoha přídavnými funkcemi
• V přístroji je použit nejnovějčí 16-ti bitový převodník z analogového na digitální signál
• Měření je prováděno rezistorovým čidlem Pt-100 třídy DIN 1/10B
• Při výměně čidla není potřeba nové kalibrace
• Čtyřdrátková metoda měření poskytuje vysokou přesnost nezávislou na délce kabelu
• Výsledek může být zobrazen v °C, °F nebo K
• Velký LCD displej usnadňuje odečítání hodnot a obsahuje dodatkové symboly
• Při nepřetržitých měřeních nás přístroj může informovat o minimu, maximu a průměru dosavadních měření 
• Poplachová funkce umožňuje nastavení dvou prahových hodnot; akustický signál následně signalizuje jejich překročení
• Funkce umožňuje odeslat signál o překročení na externí relé
• PT-401 má zabudovány interní hodiny s datem
• V interní paměťi může být uloženo až 4000 výsledků měření s datem a časem, jednotlivě a nebo s časovým intervalem 
• Výsledky jsou uloženy v paměti nezávislé na napájení
• Možnost propojení s PC přes sériové rozhraní RS-232 nebo s adaptérem na USB nebo se standardní tiskárnou pomocí adaptéru
• Volitelně v nabídce varianta s nabíjecím akumulátorem nabíjeným uvnitř přístroje
• Označení CE
• 24 měsíční záruka
 
Prohlášení o shodě (PT-401)/ Declaration of Conformity (PT-401)

   - Manuál anglický   - English version

 Vstup do poptávky